Gra terenowa Powstanie Warszawskie

Przygotowałam kiedyś na obóz harcerski grę na rocznicę Powstania Warszawskiego. Udostępniam ją tutaj, może ktoś skorzysta.

Gra rozpoczyna się o godzinie W. Harcerze przed wyjściem na oznaczoną trasę dostają pierwsze zadanie do wykonania w punkcie Wola.
Potrzebne będą:

  • opaski dla harcerzy w kolorze zielonym i dla Niemców w kolorze czerwonym
  • kartka i długopis do zaszyfrowania wiadomości
  • bandaże/chusty do opatrzenia rannych
  • „broń” dla Niemców
  • kanały na Śródmieściu – wąskie stoły szczelnie przykryte kocami lub coś podobnego

WOLA

Łączność w Powstaniu Warszawskim.
Przebieg Powstania w dużym stopniu wymusił zastąpienie środków technicznych łączności siłą żywą. Patrole łączników i łączniczek pozostawały głównym środkiem łączności na większości szczebli dowodzenia walczącej Warszawy. Dzięki poświęceniu żołnierzy, stosowaniu nowych środków łączności, częstej improwizacji oraz pomysłowej adaptacji już dostępnych, łączność funkcjonowała aż do chwili decyzji o kapitulacji stolicy. Działanie sieci komunikacyjnej zaważyło na długotrwałości walk.

Zadanie: zaszyfrowanie wiadomości. Sposób szyfrowania dowolny, może być wymyślony na poczekaniu. Treść wiadomości: Początek Powstania godzina W.

Zaszyfrowaną wiadomość musicie zapisać na kartce i dostarczyć łącznikowi. Łącznik czeka na Woli. Zbliżając się do łącznika podajcie hasło BOLESŁAW, odzew brzmi: CHROBRY. Jeżeli łącznik poda inny odzew – musicie uciekać, gdyż jest to żołnierz niemiecki, który może zerwać wam opaskę. Szukajcie właściwego łącznika, od niego dostaniecie następne polecenie do wykonania.

OCHOTA

Sanitariuszka – żołnierz bez karabinu
Nie prowadziły oddziałów do natarcia, nie strzelały, nie miały nawet broni. Lecz każdego dnia walczyły o czyjeś życie – na sali operacyjnej, w punkcie sanitarnym, na pierwszej linii frontu. Robiły opatrunki, wynosiły rannych spod ostrzału, organizowały transport do szpitala. Najmłodsze sanitariuszki Powstania Warszawskiego miały po piętnaście lat, starsze niewiele więcej.

Zadanie: opatrzenie i transport rannych

Musicie pomóc sanitariuszkom w opatrzeniu i transporcie rannych do szpitala polowego. Szpital jest pod obstrzałem Niemców, którzy mogą zerwać wam opaski. Od sanitariuszek dowiecie się jakie jest następne zadanie.

MOKOTÓW

Uzbrojenie oddziałów powstańczych
Uzbrojenie powstańców pochodziło z różnych źródeł: była to broń ukryta przez Wojsko Polskie w 1939 r., zdobyta na wojskach okupanta, pochodząca ze zrzutów aliantów, wyprodukowana przez AK oraz broń własnej produkcji. Posiadany stan uzbrojenia pozwalał sformować 70 plutonów zdolnych do prowadzenia działań przez 2 dni. Oznacza to, że w godzinie „W” (17:00) uzbrojonych było do 3 500 powstańców na 36 500 zmobilizowanych.

Zadanie: zdobycie broni od okupanta.

Na Mokotowie znajduje się skład broni ręcznej Niemców. Waszym zadaniem jest zdobycie przynajmniej jednej sztuki broni. Składu pilnują Niemcy, którzy mogą zerwać wam opaski. Po zdobyciu broni udajecie się w kierunku Śródmieścia. Osoba Achat Anasec (Prilosec) en Ligne sans Ordonnance , która posiada broń jest „nieśmiertelna” na Śródmieściu.

ŚRÓDMIEŚCIE

Kanały
Już w sierpniu siły powstańcze na szeroką skalę wykorzystywały system kanałów do komunikacji pod obszarami kontrolowanymi przez wroga. Pierwsza ewakuacja kanałami nastąpiła już kilka godzin po Godzinie „W” na Woli. Kanały były wykorzystywane do łączności, przenoszenia broni, amunicji oraz ewakuacji.

Zadanie: przedostanie się kanałami do Śródmieścia

Przy wychodzeniu z kanałów możecie natknąć się na Niemców, którzy mogą zerwać wam opaski. Niemcy nie mogą zerwać opaski osobie, która posiada broń. Po dostaniu się na Śródmieście zameldujcie się u dowódcy batalionu.